Tội ác chiến tranh xâm lược ở Nghệ An - Hà Tĩnh


 

Triển lãm Tội ác chiến tranh xâm lược ở Nghệ An - Hà Tĩnh do Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh phối hợp với Bảo tàng Nghệ An, Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bảo tàng Quân khu 4, Bảo tàng Hà Tĩnh tổ chức.

Untitled-2.jpg

Xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh bị tàn phá tháng 7 năm 1968

      Triển lãm gồm hơn 270 tư liệu, hình ảnh hiện vật liên quan đến chứng tích tội ác của thực dân, đế quốc đối với nhân dân Nghệ – Tĩnh (như tội ác chế độ lao tù, tội ác trong chiến tranh phá hoại miền Bắc, nạn nhân bom đạn, nạn nhân chất độc da cam…). Ngoài ra triển lãm còn giới thiệu nhiều hình ảnh, hiện vật, tư liệu về sự vươn lên vượt khó sau chiến tranh của nhân dân Nghệ - Tĩnh và các nạn nhân chiến tranh.

      Triển lãm được khai mạc vào ngày 20/6/2007 và kéo dài đến 20/8/2007.

 tbdth_4_2.jpg

 Xã Hưng Đông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An bị bom Mỹ phá hủy.

 
   
  Ngày đăng 21/06/2018  

  Các tin tức khác
 

  Chuyên đề: “Những sự thật lịch sử” (26/05/2018)

  Chuyên đề "Hồi niệm - Bộ sưu tập ảnh về chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam" (26/05/2018)

  Chuyên đề: "Việt Nam – Chiến tranh và Hòa bình" (26/05/2018)

  Chuyên đề: "Chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam" (26/05/2018)

  Chuyên đề: "Tội ác chiến tranh xâm lược" (26/05/2018)

  Chuyên đề: "Hậu quả chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam" (26/05/2018)

  Chuyên đề: "Thế giới ủng hộ Việt Nam kháng chiến chống Mỹ (1954-1975)" (26/05/2018)

  Chuyên đề: "Chế độ lao tù trong chiến tranh xâm lược Việt Nam" (26/05/2018)

1