Tội ác ở nhà tù Phú Quốc


 

     Triển lãm Tội ác ở nhà tù Phú Quốc do Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh phối hợp với Ban Liên lạc Cựu tù binh Việt Nam tổ chức. Nhà tù Phú Quốc dưới thời thực dân Pháp hay dưới thời quân đội Mỹ xâm lược và các tay sai là “địa ngục trần gian” giam giữ thường xuyên hàng ngàn chiến sĩ cách mạng yêu nước với những thủ đoạn tra tấn đày đọa cực kỳ tàn bạo.

 HINH_11.jpg

Các trại giam từ khu 3 đến khu 12 nơi tù binh thường xuyên bị tra tấn

     Tuy nhiên các chiến sĩ và người dân yêu nước bị tù đày ở đây đã anh dũng chiến đấu với kẻ thù, tỏ rõ khí tiết của người chiến sĩ cách mạng, một lòng một dạ hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Triển lãm nêu bật tinh thần chiến đấu và khát vọng hòa bình của những chiến sĩ yêu nước bị giam giữ tại nhà tù này.

     

 HINH_12.jpg

Chuồng cọp kẽm gai được làm ngoài trời trên nền cát Tù nhân bị lột quần áo và tống giam vào đây, bị bỏ đói nhiều ngày liền

 DSC_88551303699833.jpg

      Triển lãm tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh được khai mạc vào ngày 18/5/2009 đến 30/6/2009.

 
   
  Ngày đăng 22/06/2018  

  Các tin tức khác
 

  Chuyên đề: “Những sự thật lịch sử” (26/05/2018)

  Chuyên đề "Hồi niệm - Bộ sưu tập ảnh về chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam" (26/05/2018)

  Chuyên đề: "Việt Nam – Chiến tranh và Hòa bình" (26/05/2018)

  Chuyên đề: "Chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam" (26/05/2018)

  Chuyên đề: "Tội ác chiến tranh xâm lược" (26/05/2018)

  Chuyên đề: "Hậu quả chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam" (26/05/2018)

  Chuyên đề: "Thế giới ủng hộ Việt Nam kháng chiến chống Mỹ (1954-1975)" (26/05/2018)

  Chuyên đề: "Chế độ lao tù trong chiến tranh xâm lược Việt Nam" (26/05/2018)

1