Phụ nữ Việt Nam trong khói lửa chiến tranh


 

     Triển lãm được Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ tổ chức thực hiện nhằm giới thiệu với khách tham quan về người phụ nữ Việt Nam trong cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ vừa kiên cường bất khuất đấu tranh với quân xâm lược vừa hoàn thành thiên chức của người vợ, người mẹ đảm đang tần tảo trong gia đình.

   phu_nu_bi_giam_cam_chinh_sua_.jpg

Những nữ tù chính trị tại trại 5 - phòng 2 Nhà tù Côn đảo

  phu_nu_bi_giam_cam_2_chinh_sua.jpg

Phòng giam phụ nữ ở Nhà tù Thủ Đức

 
   
  Ngày đăng 26/05/2018  

  Các tin tức khác
 

  Chuyên đề: “Những sự thật lịch sử” (26/05/2018)

  Chuyên đề "Hồi niệm - Bộ sưu tập ảnh về chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam" (26/05/2018)

  Chuyên đề: "Việt Nam – Chiến tranh và Hòa bình" (26/05/2018)

  Chuyên đề: "Chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam" (26/05/2018)

  Chuyên đề: "Tội ác chiến tranh xâm lược" (26/05/2018)

  Chuyên đề: "Hậu quả chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam" (26/05/2018)

  Chuyên đề: "Thế giới ủng hộ Việt Nam kháng chiến chống Mỹ (1954-1975)" (26/05/2018)

  Chuyên đề: "Chế độ lao tù trong chiến tranh xâm lược Việt Nam" (26/05/2018)

1