Chứng tích chiến tranh thời Pháp - Nhật


 

"Chứng tích chiến tranh thời Pháp - Nhật" được xuất bản và ra mắt bạn đọc vào năm 2003, tập sách là kỷ yếu hội thảo khoa học về "chứng tích chiến tranh thời Pháp - Nhật" do Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh cùng Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.

DSC_8549-1.jpg

     Với báo cáo tham luận của các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, kỷ yếu "Chứng tích chiến tranh thời Pháp - Nhật" là một tập sách tổng hợp nhiều tư liệu quý, góp phần làm rõ chứng tích chiến tranh thời Pháp - Nhật, cụ thể trên nhiều khía cạnh:

• Nhũng cuộc đàn áp đẫm máu trong quá trình xâm lược nước ta của Thực dân Pháp.

• Chính sách khai thác thuộc địa của Thực dân Pháp.

• Sự đàn áp các phong trào nổi dậy và các phong trào đấu tranh yêu nước thời Pháp.

• Tình cảnh công nhân đồn điền, hầm mỏ thời Pháp.

• Chế độ lao tù thời Pháp.

• Chính sách giáo dục ngu dân và lừa mị.

• Rượu cần, thuốc phiện đầu độc dân Việt.

• Thuế máu người  Việt trong chiến tranh của Pháp ở châu Âu.

• Phát xít Nhật và thực dân Pháp ở Đông Dương.

• Nạn đói năm 1945.

• Tội ác chiến tranh và tội ác kinh tế của phát xít Nhật.

Ấn phẩm không bán, chỉ cung cấp theo yêu cầu của cá nhân/tổ chức

 
 
  • Ngày đăng 15/06/2018
 

  Các dịch khác
 

  Postcard (15/06/2018)

  Sách ảnh: Ký ức chiến tranh (15/06/2018)

  Recollections (15/06/2018)

  Vietnam at Peace (15/06/2018)

  “Thông tin khoa học” kỷ niệm 33 năm ngày truyền thống Bảo tàng (15/06/2018)

  Quân và dân miền Nam đấu tranh phòng chống vũ khí hóa học của Mỹ trong những năm 1961-1972 (15/06/2018)

  Một số vấn đề về công tác kiểm kê hiện vật Bảo tàng (15/06/2018)

  Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về tội ác chiến tranh xâm lược (15/06/2018)

  Chứng tích chiến tranh thời Pháp - Nhật (15/06/2018)

1