Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về tội ác chiến tranh xâm lược


 

Sách "Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về tội ác chiến tranh xâm lược" là công trình tập thể của cán bộ công chức Bảo tàng được thực hiện từ năm 2001 đến 2003. Sách bao gồm nhiều thư từ, văn bản, dựa theo tác phẩm Hồ Chí Minh toàn tập và tác phẩm "Bản án chế độ thực dân Pháp", được tập hợp để đưa ra một số ý kiến của chủ tịch Hồ Chí Minh nói về tội ác chiến tranh xâm lược, do Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh phối hợp với Nhà xuất bản Trẻ xuất bản vào năm 2003 để phục vụ bạn đọc.

 DSC_8550-1.jpg

Ấn phẩm không bán, chỉ cung cấp theo yêu cầu của cá nhân/tổ chức

 
 
  • Ngày đăng 15/06/2018
 

  Các dịch khác
 

  Postcard (15/06/2018)

  Sách ảnh: Ký ức chiến tranh (15/06/2018)

  Recollections (15/06/2018)

  Vietnam at Peace (15/06/2018)

  “Thông tin khoa học” kỷ niệm 33 năm ngày truyền thống Bảo tàng (15/06/2018)

  Quân và dân miền Nam đấu tranh phòng chống vũ khí hóa học của Mỹ trong những năm 1961-1972 (15/06/2018)

  Một số vấn đề về công tác kiểm kê hiện vật Bảo tàng (15/06/2018)

  Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về tội ác chiến tranh xâm lược (15/06/2018)

  Chứng tích chiến tranh thời Pháp - Nhật (15/06/2018)

1