“Thông tin khoa học” kỷ niệm 33 năm ngày truyền thống Bảo tàng


 

Nhân dịp kỷ niệm 33 năm ngày truyền thống của Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh (4/9/1975 - 4/9/2008), đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục và phổ biến tri thức khoa học, Bảo tàng thực hiện Thông tin khoa học số đầu tiên nhằm ghi nhận những thành quả trong công tác nghiên cứu khoa học và những đóng góp của tập thể cán bộ viên chức Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh trong thời gian qua.

TTKH_33_nam_copy.jpg

Nội dung của Tthông tin khoa học được sắp xếp theo từng chuyên mục như: Nghiên cứu - Lý luận, Trao đổi nghiệp vụ, Thông tin tư liệu, Thông tin hoạt động, Tin tức khoa học, qua đó cung cấp nhiều tư liệu, hình ảnh, hoạt động phong phú, hiệu quả của Bảo tàng trên các lĩnh vực từ các khâu công tác nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản đến trưng bày, tuyên truyền đối ngoại, cũng như đổi mới quản lý Bảo tàng trong thời kỳ mới.

 

      Bên cạnh các bài viết của tập thể cán bộ viên chức Bảo tàng, Thông tin khoa học còn nhận được sự cộng tác của nhiều nhà nghiên cứu, các tiến sĩ khoa học và một số cộng tác viên thân thiết của Bảo tàng trong nhiều năm.

 

  

Ấn phẩm không bán, chỉ cung cấp theo yêu cầu của cá nhân/tổ chức

 
 
  • Ngày đăng 15/06/2018
 

  Các dịch khác
 

  Postcard (15/06/2018)

  Sách ảnh: Ký ức chiến tranh (15/06/2018)

  Recollections (15/06/2018)

  Vietnam at Peace (15/06/2018)

  “Thông tin khoa học” kỷ niệm 33 năm ngày truyền thống Bảo tàng (15/06/2018)

  Quân và dân miền Nam đấu tranh phòng chống vũ khí hóa học của Mỹ trong những năm 1961-1972 (15/06/2018)

  Một số vấn đề về công tác kiểm kê hiện vật Bảo tàng (15/06/2018)

  Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về tội ác chiến tranh xâm lược (15/06/2018)

  Chứng tích chiến tranh thời Pháp - Nhật (15/06/2018)

1