Kỷ yếu Bảo tàng chứng tích chiến tranh


 

Nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày Cách mạng tháng tám, Quốc khánh nước CHXHCNVN (02/09/1945 - 02/09/2013) và 38 năm ngày thành lập Bảo tàng chứng tích chiến tranh (04/09/1975 - 04/09/2013). Bảo tàng cho ra mắt cuốn “Kỷ yếu Bảo tàng chứng tích chiến tranh”. 


Ky_yeu_2013a.jpg

Ky_yeu_2013b.jpg

Kỷ yếu bao gồm 45 bài viết của các CBVC Bảo tàng, các cộng tác viên trong và ngoài nước và những hình ảnh minh họa cho hoạt động của Bảo tàng từ năm 2011 cho đến nay, nhằm ghi nhận những thành quả đạt được, những đóng góp của các cá nhân và tập thể đối với Bảo tàng, qua đó đúc kết kinh nghiệm trong những năm qua, đề ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới.

 
 
  • Ngày đăng 15/06/2018
 

  Các dịch khác
 

  Postcard (15/06/2018)

  Sách ảnh: Ký ức chiến tranh (15/06/2018)

  Recollections (15/06/2018)

  Vietnam at Peace (15/06/2018)

  “Thông tin khoa học” kỷ niệm 33 năm ngày truyền thống Bảo tàng (15/06/2018)

  Quân và dân miền Nam đấu tranh phòng chống vũ khí hóa học của Mỹ trong những năm 1961-1972 (15/06/2018)

  Một số vấn đề về công tác kiểm kê hiện vật Bảo tàng (15/06/2018)

  Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về tội ác chiến tranh xâm lược (15/06/2018)

  Chứng tích chiến tranh thời Pháp - Nhật (15/06/2018)

1