Quầy lưu niệm của bảo tàng


 
DSC_8203-1.jpg
 
 
  • Ngày đăng 15/06/2018
 

  Các dịch khác
 

  LOGO của Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh (15/06/2018)

  Nón (15/06/2018)

  Gian hàng của người khuyết tật (15/06/2018)

1