BẢO TÀNG CHỨNG TÍCH CHIẾN TRANH
TP.HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC TÀI LIỆU THƯ VIỆN

 

Tổng số đầu sách: 2813

Tổng số bản sách: 2817

 

STT

Nhan đề

Tác giả

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Môn loại

Số lượng

Giá sách

1

Chuyện đông chuyện tây

An Chi

Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

2017

001

1

TQ 08

2

Vietnam records book 2005 = Danh mục kỷ lục Việt Nam đã được xác lập

 

Thông Tấn

2005

001

1

TQ 01

3

Thư mục Nguyễn Du

Bùi Xuân Đức ... [và nh.ng. khác] chủ biên ; Trần Thị Hoàn Anh ... [và nh.ng. khác] biên soạn ; Nguyễn Thị Hương Giang hiệu đính

Thanh niên

2015

016

1

TQ 07

4

Inventaire des archives de l'Indochine

Jean-Claude Devos ; Conservateurs en chef Jean Nicot, Philippe Schillinger

Service historique de l'armée de terre

1987

016.9597041

1

TQ 03

5

Inventaire des archives de l'Indochine

Jean-Claude Devos, Jean Nicot ; Conservateurs en chef Philippe Schillinger

Service historique de l'armée de terre

1990

016.9597041

1

TQ 02

6

Cẩm nang hướng dẫn nghiệp vụ công tác thư viện

Quí Long, Kim Thư sưu tầm và hệ thống hóa

Lao động

2009

025

1

TQ 04

7

Lưu trữ Việt Nam Cộng Hòa (1955-1975) từ góc nhìn lịch sử và lưu trữ học

 

Đại học Quốc gia

2014

025.009597

1

TQ 05

8

Sách chỉ dẫn các phông lưu trữ thời kỳ thuộc địa = Guide des fonds d''''''''archives d''''''''époque coloniale

Nguyễn Tiến Đỉnh ... [và nh.ng. khác] biên soạn

Văn hóa - Thông tin

2001

025.00959731

1

TQ 06

9

30 năm Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh (4/9/1975 - 4/9/2005)

 

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh

2005

069

1

BT 32

10

30 năm Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh (4/9/1975 - 4/9/2005)

 

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh

2005

069

1

BT 33

11

30 năm Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh (4/9/1975 - 4/9/2005)

 

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh

2005

069

1

BT 34

12

30 năm Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh (4/9/1975 - 4/9/2005)

 

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh

2005

069

1

BT 35

13

30 năm Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh (4/9/1975 - 4/9/2005)

 

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh

2005

069

1

BT 36

14

35 năm gìn giữ và phát huy vốn di sản văn hóa các dân tộc Việt Nam

 

Văn hóa Dân tộc

1995

069

1

BT 3

15

40 năm Bảo tàng Cách mạng Việt Nam (1959-1999)

 

[k.n.]

1999

069

1

BT 60

16

40 năm Bảo tàng Cách mạng Việt Nam (1959-1999)

 

[k.n.]

1999

069

1

BT 61

17

40 năm Bảo tàng Hải Phòng (1959-1999)

 

[k.n.]

1999

069

1

BT 62

18

50 năm bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam (1960-2010)

 

Thông tấn xã Việt Nam

2010

069

1

BT 104

19

50 năm bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam (1960-2010)

 

Thông tấn xã Việt Nam

2010

069

1

BT 105

20

50 năm bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam (1960-2010)

 

Thông tấn xã Việt Nam

2010

069

1

BT 106

21

55 năm Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (1956-2011)

 

Quân đội Nhân dân

2011

069

1

BT 107

22

55 năm Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (1956-2011)

 

Quân đội Nhân dân

2011

069

1

BT 108

23

55 năm Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (1956-2011)

 

Quân đội Nhân dân

2011

069

1

BT 109

24

55 năm Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (1956-2011)

 

Quân đội Nhân dân

2011

069

1

BT 110

25

Bảo tàng - di tích

Nguyễn Đình Thanh chủ biên

Văn hóa - Thông tin

2007

069

1

BT 55

26

Bảo tàng - di tích

Nguyễn Đình Thanh chủ biên

Văn hóa - Thông tin

2007

069

1

BT 56

27

Bảo tàng - di tích

Nguyễn Đình Thanh chủ biên

Văn hóa - Thông tin

2007

069

1

BT 57

28

Bảo tàng Cách mạng Việt Nam

 

Chính trị Quốc gia

2004

069

1

BT 58

29

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh : kỷ niệm 25 năm (04-09-1975 - 04-09-2000)

 

Bảo tàng chứng tích chiến tranh

2000

069

1

BT 07

30

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh : kỷ niệm 25 năm (04-09-1975 - 04-09-2000)

 

Bảo tàng chứng tích chiến tranh

2000

069

1

BT 08

31

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh : kỷ niệm 25 năm (04-09-1975 - 04-09-2000)

 

Bảo tàng chứng tích chiến tranh

2000

069

1

BT 09

32

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh : kỷ niệm 25 năm (04-09-1975 - 04-09-2000)

 

Bảo tàng chứng tích chiến tranh

2000

069

1

BT 10

33

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh : kỷ niệm 25 năm (04-09-1975 - 04-09-2000)

 

Bảo tàng chứng tích chiến tranh

2000

069

1

BT 11

34

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh : kỷ niệm 25 năm (04-09-1975 - 04-09-2000)

 

Bảo tàng chứng tích chiến tranh

2000

069

1

BT 12

35

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh

 

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh

2015

069

1

BT 15

36

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh

 

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh

2015

069

1

BT 16

37

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh

 

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh

2015

069

1

BT 17

38

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam - 10 năm xây dựng và phát triển (1995-2005)

 

Thế giới

2006

069

1

BT 14

39

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam - 10 năm xây dựng và phát triển (1995-2005)

 

Thế giới

2006

069

1

BT 23

40

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Giám đốc : Nguyễn Văn Huy

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

1997

069

1

BT 30

41

Bảo tàng Đồng Nai

Trần Quang Toại, Lưu Văn Du chủ biên

Bảo tàng Đồng Nai

2001

069

1

BT 18

42

Bảo tàng Đồng Nai

Trần Quang Toại, Lưu Văn Du chủ biên

Bảo tàng Đồng Nai

2001

069

1

BT 19

43

Bảo tàng Đồng Nai

Trần Quang Toại, Lưu Văn Du chủ biên

Bảo tàng Đồng Nai

2001

069

1

BT 20

44

Bảo tàng Đồng Nai

Trần Quang Toại, Lưu Văn Du chủ biên

Bảo tàng Đồng Nai

2001

069

1

BT 21

45

Bảo tàng Đồng Nai

Trần Quang Toại, Lưu Văn Du chủ biên

Bảo tàng Đồng Nai

2001

069

1

BT 22

46

Bảo tàng góp phần hoàn thiện nhân cách con người

   

2004

069

1

BT 31

47

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia : khởi đầu một hành trình mới

 

Văn hóa Dân tộc

2016

069

1

BT 06

48

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia : khởi đầu một hành trình mới

 

Văn hóa Dân tộc

2016

069

1

BT 37

49

Bảo tàng Lịch sử Việt Nam

 

[k.n.]

2001

069

1

BT 50

50

Bảo tàng Lịch sử Việt Nam

 

[k.n.]

2001

069

1

BT 51

51

Bảo tàng Lịch sử Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh

Trần Thị Thanh Đào ... [và nh.ng. khác] ; Lê Trung chủ biên

Bảo tàng Lịch sử Việt Nam T.P. Hồ Chí Minh

1996

069

1

BT 52

52

Bảo tàng Lịch sử Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh

Trần Thị Thanh Đào ... [và nh.ng. khác] ; Lê Trung chủ biên

Bảo tàng Lịch sử Việt Nam T.P. Hồ Chí Minh

1996

069

1

BT 53

53

Bảo tàng Lịch sử Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh

Trần Thị Thanh Đào ... [và nh.ng. khác] ; Lê Trung chủ biên

Bảo tàng Lịch sử Việt Nam T.P. Hồ Chí Minh

1996

069

1

BT 54

54

Bảo tàng Long An : kỷ niệm 25 năm (1985-2010)

Bùi Phát Diệm chủ biên

[k.n.]

2010

069

1

BT 28

55

Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 20 năm hình thành & phát triển (1987-2007)

 

Sở Văn hóa Và Thông tin T.P. Hồ Chí Minh

2007

069

1

BT 24

56

Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 20 năm hình thành & phát triển (1987-2007)

 

Sở Văn hóa Và Thông tin T.P. Hồ Chí Minh

2007

069

1

BT 25

57

Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 20 năm hình thành & phát triển (1987-2007)

 

Sở Văn hóa Và Thông tin T.P. Hồ Chí Minh

2007

069

1

BT 26

58

Bảo tàng phụ nữ Nam Bộ 25 năm

Hàn Song Thanh ... [và nh.ng. khác] ; Hồ Việt Đoàn chủ biên

Văn hóa Thông tin

2010

069

1

BT 29

59

Bảo tàng Quang Trung

 

Trẻ

2009

069

1

BT 41

60

Bảo tàng Quang Trung và di tích Tây Sơn

 

[k.n.]

2012

069

1

DVXH 12

61

Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh - Một góc nhìn lịch sử văn hóa

Đỗ Thị Lan Hương ... [và nh.ng. khác] ; Phạm Dương Mỹ Thu Huyền, Hoàng Anh Tuấn chủ biên

Thông tấn

2012

069

1

BT 100

62

Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh - Một góc nhìn lịch sử văn hóa

Đỗ Thị Lan Hương ... [và nh.ng. khác] ; Phạm Dương Mỹ Thu Huyền, Hoàng Anh Tuấn chủ biên

Thông tấn

2012

069

1

BT 101

63

Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh - Một góc nhìn lịch sử văn hóa

Đỗ Thị Lan Hương ... [và nh.ng. khác] ; Phạm Dương Mỹ Thu Huyền, Hoàng Anh Tuấn chủ biên

Thông tấn

2012

069

1

BT 101/1

64

Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh - Một góc nhìn lịch sử văn hóa

Đỗ Thị Lan Hương ... [và nh.ng. khác] ; Phạm Dương Mỹ Thu Huyền, Hoàng Anh Tuấn chủ biên

Thông tấn

2012

069

1

BT 99

65

Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh - Một góc nhìn lịch sử văn hóa

Đỗ Thị Lan Hương ... [và nh.ng. khác] ; Phạm Dương Mỹ Thu Huyền, Hoàng Anh Tuấn chủ biên

Thông tấn

2012

069

1

QS 08/1

66

Bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh = Ho Chi Minh city museum

Nguyễn Thị Hạnh ... [và nh.ng. khác] ; Trần Thị Huệ chủ biên

Bảo Tàng T.P. Hồ Chí Minh

1999

069

1

BT 48

67

Bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh = Ho Chi Minh city museum

Nguyễn Thị Hạnh ... [và nh.ng. khác] ; Trần Thị Huệ chủ biên

Bảo Tàng T.P. Hồ Chí Minh

1999

069

1

BT 49

68

Bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh 25 năm (12.8.1978 - 12.8.2003)

Trần Thị Huệ chủ biên

Bảo Tàng T.P. Hồ Chí Minh

2003

069

1

BT 13

69

Bảo tàng Tôn Đức Thắng - 20 năm hình thành và phát triển (1988-2008)

Phạm Dương Mỹ Thu Huyền ... [và nh.ng. khác] biên tập

Bảo Tàng Tôn Đức Thắng T.P. Hồ Chí Minh

2008

069

1

BT 27

70

Bảo tàng và di tích lưu niệm chủ tịch Hồ Chí Minh ở Việt Nam = Museums, Vestigial and memorial complexes to Ho Chi Minh in Viet Nam

 

Thanh niên

1997

069

1

BT 43

71

Bảo tàng và di tích lưu niệm chủ tịch Hồ Chí Minh ở Việt Nam = Museums, Vestigial and memorial complexes to Ho Chi Minh in Viet Nam

 

Thanh niên

1997

069

1

BT 44

72

Bảo tàng và di tích lưu niệm chủ tịch Hồ Chí Minh ở Việt Nam = Museums, Vestigial and memorial complexes to Ho Chi Minh in Viet Nam

 

Thanh niên

1997

069

1

BT 45

73

Bảo tàng và di tích lưu niệm chủ tịch Hồ Chí Minh ở Việt Nam = Museums, Vestigial and memorial complexes to Ho Chi Minh in Viet Nam

 

Thanh niên

1997

069

1

BT 46

74

Bảo tàng với sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước

 

Nxb. Hà Nội

1998

069

1

BT 47

75

Bảo tàng, di tích nơi khơi nguồn cảm hứng dạy và học lịch sử cho học sinh phổ thông

Nguyễn Thị Kim Thành chủ biên ; Trần Thị Vân Anh biên soạn

Giáo dục Việt Nam

2014

069

1

BT 38

76

Bảo tàng, di tích nơi khơi nguồn cảm hứng dạy và học lịch sử cho học sinh phổ thông

Nguyễn Thị Kim Thành chủ biên ; Trần Thị Vân Anh biên soạn

Giáo dục Việt Nam

2014

069

1

BT 39

77

Bảo tàng, di tích nơi khơi nguồn cảm hứng dạy và học lịch sử cho học sinh phổ thông

Nguyễn Thị Kim Thành chủ biên ; Trần Thị Vân Anh biên soạn

Giáo dục Việt Nam

2014

069

1

BT 40

78

Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể

   

2007

069

1

BT 04

79

Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể

   

2007

069

1

BT 05

80

Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể

   

2007

069

1

BT 59

81

Các Bảo tàng Quốc gia Việt Nam = Les Musées Nationaux du Vietnam = National Museums of Vietnam

Phạm Mai Hùng ... [và nh.ng. khác]

[K.n]

2001

069

1

BT 63

82

Các Bảo tàng và di tích nổi tiếng tại T.P. Hồ Chí Minh

Đinh Thị Thanh Thúy sưu tầm và biên soạn

Trẻ

2005

069

1

BT 73

83

Các công trình nghiên cứu của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Nguyễn Văn Huy ... [và nh.ng. khác] biên tập

Khoa học Xã hội

1999

069

1

BT 64

84

Các công trình nghiên cứu của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Nguyễn Văn Huy ... [và nh.ng. khác] biên tập

Khoa học Xã hội

1999

069

1

BT 65

85

Các công trình nghiên cứu của bảo tàng dân tộc học Việt Nam

Nguyễn Văn Huy ... [và nh.ng. khác] biên tập

Khoa học Xã hội

2001

069

1

BT 66

86

Các công trình nghiên cứu của bảo tàng dân tộc học Việt Nam

Nguyễn Văn Huy ... [và nh.ng. khác] biên tập

Khoa học Xã hội

2002

069

1

BT 67

87

Các công trình nghiên cứu của bảo tàng dân tộc học Việt Nam

Nguyễn Văn Huy ... [và nh.ng. khác] biên tập

Khoa học Xã hội

2004

069

1

BT 68

88

Các công trình nghiên cứu của bảo tàng dân tộc học Việt Nam

Nguyễn Văn Huy ... [và nh.ng. khác] biên tập

Khoa học Xã hội

2005

069

1

BT 69

Quảng cáo

 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh