Hồ sơ chiến tranh Việt Nam. Tiết lộ lịch sử bí mật của chiến lược thời kỳ Nixon


 

Chiến tranh Việt Nam luôn là đề tài có sức thu hút đối với các chính khách, nhà nghiên cứu lịch sử, diễn giả, sinh viên, học sinh... trong cũng như ngoài nước. Dù là ở vai trò nào, những ấn phẩm, công trình nghiên cứu của họ cũng khơi gợi nhiều vấn đề, nhiều suy nghĩ để chúng ta nhìn nhận và suy ngẫm. Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh xin được giới thiệu một số ấn phẩm xoay quanh đề tài “Chiến tranh Việt Nam” để bạn đọc tham khảo và nghiên cứu thêm

 

Từ những năm 1970, các Cục lưu trữ và các thư viện bản thảo ở nhiều nước đã tiết lộ hàng triệu tài liệu chính thức, văn bản cá nhân và những cuộc đàm thoại ghi âm có liên quan tới Chiến tranh Việt Nam, hòa hoãn giữa Hoa Kỳ và Liên Xô, và sự liên kết lại gần nhau giữa Hoa Kỳ và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Tiến trình quân đội Mỹ can thiệp vào chiến tranh Việt Nam diễn ra liên quan đến 5 đời Tổng thống Mỹ: Harry Truman (1945-1953), Dwight D. Eisenhower (1953-1960), John F. Kennedy (1961-1964), Lyndon Johnson (1965-1968), Richard M. Nixon (1969-1974).

 

Hồ sơ chiến tranh Việt Nam - Tiết lộ lịch sử bí mật của chiến lược thời kỳ Nixon của Jeffrey Kimball có thể được xem là tập ký sự “Bạch Cung bí sử” thời kỳ Nixon với vai trò là Tổng thống thứ 37 của Hoa Kỳ. Quyển sách này là nỗ lực của tác giả để cung cấp chứng cứ và phân tích các chính sách của chính quyền Nixon về chiến tranh Việt Nam; những cuộc đàm phán bí mật ở Paris giữa Henry Kissinger và Lê Đức Thọ; các quan hệ Hoa Kỳ - Liên Xô - Trung Quốc trong giai đoạn này của lịch sử thế giới.

 

Với mục đích kiểm chứng, xem xét lại những mục tiêu của đường lối chính trị Hoa Kỳ ở Việt Nam dưới thời Tổng thống Nixon; đồng thời cung cấp thêm những thông tin phong phú, xác thực để bổ sung vào những sự kiện lịch sử về chiến tranh Việt Nam, tập trung nghiên cứu những vấn đề lịch sử chọn lọc và những tranh cãi về chính sách và chiến lược mà chính phủ Hoa Kỳ và các nước ở Đông Dương theo đuổi, đính chính những vấn đề sai sót và giải quyết những mâu thuẫn về chính sách, chiến lược của Mỹ, Việt Nam, Liên Xô và Trung Quốc; tác giả đã khai thác nguồn tư liệu phong phú từ tài liệu lưu trữ, bao gồm tài liệu Việt Nam và Liên Xô, các bản ghi của Hội đồng An ninh Quốc gia đã được Dự án Tài liệu Tổng thống Nixon khai mạc tại Cục Quản lý tài liệu Lưu trữ Quốc gia và Ghi âm tại College Park, Maryland. Chính vì thế, những nhận đinh sáng và đánh giá của tác giả tương đối súc tích, rõ ràng. Ấn phẩm là nguồn tư liệu khoa học cho bạn đọc nghiên cứu sâu hơn về chiến tranh Việt Nam, về chính sách của chính quyền Mỹ trong chiến tranh Việt Nam và sự thật đằng sau huyền thoại về Nixon. Tác phẩm dù không có những tình huống gay cấn, chỉ bao gồm những lời nói, mưu toan, nhưng có thể mang đến “cái chết” cho hàng trăm người, làm sáng sủa hoặc tăm tối một cục diện.

 

Tác giả Jeffrey Kimball

Nhà xuất bản Công an Nhân dân, Năm 2007

 

 

 

 
   
  Ngày đăng 10/11/2021  

  Các tin tức khác
 

  Nhìn lại quá khứ: Tấn thảm kịch và những bài học về Việt Nam (10/11/2021)

  Một chiến thắng bị bỏ lỡ (10/11/2021)

  Một cuộc chiến tranh sáu đời tổng thống. Tập 1: Từ Truman đến Eisenhower (10/11/2021)

  Những bí mật về chiến tranh Việt Nam – Hồi ức về Chiến tranh Việt Nam và Hồ sơ Lầu Năm Góc (10/11/2021)

  Hồ sơ chiến tranh Việt Nam. Tiết lộ lịch sử bí mật của chiến lược thời kỳ Nixon (10/11/2021)

  Giới thiệu sách "Tunnel Rat In Viet Nam" (Chuột địa đạo ở Việt Nam) (28/06/2019)

1