Tin mới

THÔNG BÁO Về việc điều chỉnh thời gian mở cửa phục vụ khách tham quan


 

   Từ ngày 20 tháng 3 năm 2020, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh điều chỉnh thời gian phục vụ khách tham quan tất cả các ngày trong tuần như sau:

 

   Giờ mở cửa: từ 07 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

 

   Giờ bán vé: từ 07 giờ 30 phút đến 16 giờ.

 

   Trong thời gian này, kính đề nghị quý khách hợp tác mang khẩu trang khi đến tham quan Bảo tàng cho đến khi có thông báo mới.

 
  Ngày 19/03/2020  
   
   

  Thông báo
 

  Thông báo về việc tạm ngưng phục vụ khách tham quan (27/03/2020)

  THÔNG BÁO Về việc điều chỉnh thời gian mở cửa phục vụ khách tham quan (19/03/2020)

  Thông báo về việc mang khẩu trang và rửa tay sát khuẩn trước khi tham quan Bảo tàng (17/03/2020)

  Thông báo điều chỉnh qui trình thu và kiểm soát phí tham quan (29/08/2019)

  Thông báo về việc tạm ngưng phục vụ khách tham quan (08/07/2019)

  Kết quả xét tuyển viên chức 2019 (28/06/2019)

  Thông báo đóng cửa sửa chữa cổng Võ Văn Tần (19/06/2019)

  Thông báo: Về việc tạm ngưng phục vụ tại khu vực cổng đường Võ Văn Tần (19/06/2019)

  THÔNG BÁO: Về kết quả Vòng 1 và triệu tập thí sinh tham dự Vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2019 (21/05/2019)

  TÀI LIỆU THAM KHẢO (Phỏng vấn/thực hành xét tuyển viên chức 2019) (21/05/2019)

1 2

Quảng cáo

 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh