BẢNG GIÁ THAM QUAN BẢO TÀNG (Áp dụng từ 01/01/2018)

 A. GIÁ VÉ: 40.000 ĐỒNG/NGƯỜI/LƯỢT

 B. CHẾ ĐỘ MIỄN, GIẢM:

 

       I. Miễn phí tham quan đối với các trường hợp sau:

 

            1. Trẻ em dưới 6 tuổi;

 

            2. Người khuyết tật đặc biệt nặng quy định tại Khoản 1 – Điều 11 – Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ;

 

            3. Hộ nghèo: quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

 

       II. Giảm 50%phí tham quan đối với các trường hợp sau:

 

            1. Trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi.

 

            2. Sinh viên, học sinh đang học tại các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam;

 

            3. Người cao tuổi: là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên, quy định tại Điều 2 - Luật Người cao tuổi;

 

           4. Người khuyết tật nặng: quy định tại Khoản 2 – Điều 11 – Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ;

 

           5. Các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa theo Điều 2 – QĐ170/2003/QĐ-TTg ngày 14/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ gồm:

 

          *Nhân dân ở các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa được quy định trong Chương trình 135 của Chính phủ;

          *Người có công với cách mạng:

 

              a) Cán bộ lão thành cách mạng; cán bộ "tiền khởi nghĩa";

 

              b) Thân nhân liệt sĩ;

 

              c) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

 

              d) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh;

 

              đ) Các đối tượng được chăm sóc tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương, bệnh binh và người có công.

 

         *Người thuộc diện chính sách xã hội:

 

              a) Người tàn tật, người già cô đơn;

 

              b) Các đối tượng được chăm sóc tại cơ sở bảo trợ xã hội;

 

              c) Học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú.

 

 Ghi chú: đối với các trường hợp miễn, giảm phải xuất trình giấy tờ chứng minh thuộc các đối tượng được miễn, giảm theo quy định.

 

  • Liên hệ hướng dẫn tham quan:

 +       Điện thoại : 082 2030682 - Ms.Sương

 

 +       Email: bt.ctct.svhtt@tphcm.gov.vn

 


(01/07/2018)  
 

Quảng cáo

 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • asdasdasd
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • vietnhatEN
 • vnzoom