Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh

Sổ lưu niệm

 • I really feel sorry for Vietnam, the congenital effects of Agent Orange. My tears are falling…

  This is very great gallery that shows the history and the bad effect of war. Peace to everyone.

  Tôi cảm thấy thươngxót cho đất nước Việt Nam và những người mắc các bệnh bẩm sinh do ảnh hưởng của chất độc Da cam.Nước mắt tôi đã rơi...

  Đây là một không gian trưng bày rất tuyệt vời với những câu chuyện kể về lịch sử và hậu quả tồi tệ của chiến tranh. Mong hòa bình cho mọi người.

   

  Shird (Philippin), 02/09/2017

 • The people of Vietnam have really been very strong and courageous to fight the American. I have immense respect for this country (Vietnam) and its brave soldiers.The US should learn from its mistakes and no country should repeat this in the future.

  We want World Peace.

  Dân tộc Việt Nam thật mạnh mẽ và dũng cảmkhi chiến đấu với người Mỹ. Tôi rấtkhâm phục Việt Nam và những người lính dũng cảm của đất nước này. Mỹ nên rút ra những bài học từ sai lầm của mình và không đất nước nào nên lập lại sai lầmnày trong tương lai.

  Chúng ta muốn Thế giới Hòa bình.

   

  Anite (Ấn Độ), 02/09/2017

 • The kinds of war that makes you question how evolved human kind has actually become. Let us never forget, but give us strength to heal. No war.

  - Các hình thức chiến tranh khiến bạn phải đặt câu hỏi về việc con người đã tiến hóa để thật sự trở thành như thế nào. Hãy để chúng ta không bao giờ quên lãng, nhưng là để thêm sức mạnh cho chúng ta trong việc cùng hàn gắn. Hãy chấm dứt chiến tranh.

   

  Beiley Haskins, California, USA.

 • Deeply moved and shocked by what I saw in this museum ! Never know it was so horrible ! Love and respect to all Vietnamese war heroes and victims !

  - Rất xúc động và thậ sự bị sốc bởi những gì tôi đã nhìn thấy trong bảo tàng này. Chưa từng biết rằng nó quá khủng khiếp như vậy. Yêu mến và kính trọng tất cả những anh hùng và các nạn nhân chiến tranh người Việt Nam.

   

  Malta, Roberta – 25/08/2017.

Tin tức và sự kiện

Liên kết website

THÔNG BÁO - Về việc điều chỉnh thời gian mở cửa phục vụ khách tham quan

Ngày đăng : 26/05/2017

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢO TÀNG

CHỨNG TÍCH CHIẾN TRANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 222 /TB-BTCTCT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5  năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh thời gian mở cửa phục vụ khách tham quan 
 

Thực hiện Công văn số 2575/SVHTT-DSVH ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh thời gian mở cửa hoạt động, phục vụ khách tham quan tại các bảo tàng.

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh thông báo:

Từ ngày 01 tháng 6 năm 2017 Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh điều chỉnh thời gian mở cửa hoạt động phục vụ khách tham quan từ 07 giờ 30 phút đến 18 giờ 00 tất cả các ngày trong tuần.

Chi tiết xin liên hệ Phòng Hành chính Tổng hợp: 3.9306325 – 14.

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh rất hân hạnh được phục vụ./.

 

       
   

GIÁM ĐỐC

 

 

(đã ký)

 

Huỳnh Ngọc Vân

 
 

Nơi nhận:

-   Ông Nguyễn Văn Minh – PGĐ Sở VH&TT;

-   Phòng Di sản Văn hóa Sở;

-   Sở Du lịch TP.HCM;

-   Các Công ty Du lịch, Lữ hành;

-   Các đơn vị liên quan;

-   BGĐ Bảo tàng CTCT;

-   Các phòng chức năng;

-   Lưu VT, HCTH (Thg).

 
 

 

                                                                         

DEPARTMENT OF CULTURE AND SPORTS

OF HO CHI MINH CITY

WAR REMNANTS MUSEUM

 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

 

                                  Ho Chi Minh City, May 25, 2017

ANNOUNCEMENT

About the change of opening hours

 

In accordance with the Directive No. 2575/SVHTT-DSVH issued by the Ho Chi Minh City Department of Culture and Sports on May 17, 2017 about the adjustment of opening hours at the city’s public museums,

The War Remnants Museum announces:

From June 1, 2017, the War Remnants Museum will set the new opening hours, ranging from 7:30 AM to 6:00 PM every day. 

Please contact the Museum’s Administration Department at 3.9306325 – 14 for more information.

The War Remnants Museum is greatly honored to accommodate all the visitors./.

 

                                                                                                                            Huynh Ngoc Van

                                                                                                                                   Director

                                                                                                                       War Remnants Museum

               

                                     

-                                                                              

                                                                                                           

Tin tức khác mới nhất

Trở lên

Bản quyền © 2010 Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh
Đồ chơi : SEO web

28 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 8 3930 5587 - (+84) 8 3930 6664
Fax: (+84) 8 3930 2340

Tìm kiếm nâng cao
Số lượng truy cập: 675936 Đang online: 382