Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh

Sổ lưu niệm

 • Salute and tribute to all the martyrs of the Vietnam war. It was indeed a great victory against oppression and injustice. We feel sad to see this dark history but also at the same time feel proud that the people with determination and courage defeated the most powerful country of under. Salute to all

  Xin nghiêng mình và gửi lời chào đến những liệt sĩ của cuộc chiến tranh Việt Nam. Đây quả thực là một chiến thắng vĩ đại chống lại sự áp bức và bất công. Tôi thực sự rất buồn khi thấy một lịch sử u tối nhưng cũng rất tự hào vì những con người đầy nhiệt huyết và can đảm đã đánh bại một quốc gia hùng mạnh đang cai trị mình. Xin gửi lời chào tất cả. 

  07/04/2018 Woranuch Chumchat - Abbas Khan -Pakistan

 • In the many decades since the end of the war here in Vietnam we as in world have learnt nothing, the war was a crime killing innocent people. Today we continue to have the same in Syrie, Yemen... Where America, Russia, China, Iran, and Saudi continue to use a third country and its peoples to their world positions. This simply wrong. Peace and love to all.

  Từ nhiều thập kỷ nay kể từ khi cuộc chiến tranh Việt Nam chấm dứt, chúng ta vẫn chưa rút ra được những bài học kinh nghiệm trên thế giới, chiến tranh vẫn là tội ác giết chóc những người dân vô tội. Hôm nay chúng ta vẫn tiếp diễn ở Syri, Yemen... Nơi mà Mỹ, Nga, Trung Quốc, Iran, Ả rập Saudi tiếp tục sử dụng nước thứ ba và người dân ở đó cho vị trí của họ trên thế giới. Thực là sai trái. Hòa bình và tình yêu cho tất cả.

  06/04/2018 Rebut Rosa ( Irish)

 • Chiến tranh thật tàn ác và khốc liệt. Không ai muốn chiến tranh xảy ra nên hãy giữ hòa bình ngay trong gia đình, trường học và cuối cùng là xã hội.

  Em yêu hòa bình, em ghét chiến tranh.

   

  07/04/2018 Ngô Vũ Quế Chi - Học sinh lớp 54, trường tiểu học Hồ Văn Huê

 • Em rất tiếc thương cho những người đã hi sinh và chiến đấu anh dũng trong chiến tranh thời đó. Em cũng rất tự hào về tinh thần yêu nước và sự đoàn kết của dân tộc ta. Em hi vọng đất nước Việt Nam chúng ta ngày càng phát triển, luôn giữ được tinh thần yêu nước và sự đoàn kết để bảo vệ nước nhà.

   

  07/04/2018 Trương Triệu Mẫn

Tin tức và sự kiện

Liên kết website

THÔNG BÁO - Về việc điều chỉnh thời gian mở cửa phục vụ khách tham quan

Ngày đăng : 26/05/2017

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢO TÀNG

CHỨNG TÍCH CHIẾN TRANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 222 /TB-BTCTCT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5  năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh thời gian mở cửa phục vụ khách tham quan 
 

Thực hiện Công văn số 2575/SVHTT-DSVH ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh thời gian mở cửa hoạt động, phục vụ khách tham quan tại các bảo tàng.

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh thông báo:

Từ ngày 01 tháng 6 năm 2017 Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh điều chỉnh thời gian mở cửa hoạt động phục vụ khách tham quan từ 07 giờ 30 phút đến 18 giờ 00 tất cả các ngày trong tuần.

Chi tiết xin liên hệ Phòng Hành chính Tổng hợp: 3.9306325 – 14.

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh rất hân hạnh được phục vụ./.

 

       
   

GIÁM ĐỐC

 

 

(đã ký)

 

Huỳnh Ngọc Vân

 
 

Nơi nhận:

-   Ông Nguyễn Văn Minh – PGĐ Sở VH&TT;

-   Phòng Di sản Văn hóa Sở;

-   Sở Du lịch TP.HCM;

-   Các Công ty Du lịch, Lữ hành;

-   Các đơn vị liên quan;

-   BGĐ Bảo tàng CTCT;

-   Các phòng chức năng;

-   Lưu VT, HCTH (Thg).

 
 

 

                                                                         

DEPARTMENT OF CULTURE AND SPORTS

OF HO CHI MINH CITY

WAR REMNANTS MUSEUM

 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

 

                                  Ho Chi Minh City, May 25, 2017

ANNOUNCEMENT

About the change of opening hours

 

In accordance with the Directive No. 2575/SVHTT-DSVH issued by the Ho Chi Minh City Department of Culture and Sports on May 17, 2017 about the adjustment of opening hours at the city’s public museums,

The War Remnants Museum announces:

From June 1, 2017, the War Remnants Museum will set the new opening hours, ranging from 7:30 AM to 6:00 PM every day. 

Please contact the Museum’s Administration Department at 3.9306325 – 14 for more information.

The War Remnants Museum is greatly honored to accommodate all the visitors./.

 

                                                                                                                            Huynh Ngoc Van

                                                                                                                                   Director

                                                                                                                       War Remnants Museum

               

                                     

-                                                                              

                                                                                                           

Tin tức khác mới nhất

Trở lên

Bản quyền © 2010 Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh
Đồ chơi : SEO web

28 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 8 3930 5587 - (+84) 8 3930 6664
Fax: (+84) 8 3930 2340

Tìm kiếm nâng cao
Số lượng truy cập: 748252 Đang online: 333