Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh

Sổ lưu niệm

 •      Tôi đã đến đây, đã biết minh chứng của cuộc chiến tranh tàn khốc xảy ra với nhân dân Việt Nam trước năm 1975, tôi thấy vô cùng xúc động trước những hình ảnh đau thương mà đồng bào ta đã chịu đựng. Chồng tôi đã hi sinh trong cuộc chiến tranh vô lí này tại chiến trường Nam bộ năm 1972. Tôi mong muốn đất nước ta mãi mãi hòa bình và phát triển.

        Một người vợ Liệt sĩ. Quê quán Yên Phong – Bắc Ninh.

                                                                       

  29/04/2017 (tỉnh Bắc Ninh)

 •      Today I saw the story of brave people who resisted against the metal and gunpower. As a member of country fight against the imperialist power during and after World War I, I fully understand and respect your fight.

       Hôm nay tôi được thấy câu chuyện về những con người dũng cảm đã chống lại sức mạnh của kim loại và súng đạn. Là một công dân của quốc gia từng tham gia cuộc chiến chống chủ nghĩa Đế quốc trong và sau Thế chiến thứ nhất, tôi hoàn toàn thấu hiểu và khâm phục cuộc đấu tranh của các bạn.

                                                     

  26/04/2017, Gôkhan Dursun (Thổ Nhĩ Kỳ)

 • Hello from Malaysia

  It’s a great pleasure to be here, learning history, culture and enjoying every moment that you share with us.

  Gửi lời chào từ Malaysia

  Thật tuyệt khi được đến đây, để tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và cảm nhận từng khoảnh khắc mà các bạn đã chia sẻ với chúng tôi.

  Bahidal Baulir (Malaysia), 26/03/2017

 • I was very shocked to see the picture.

  I wish the world peace forever.

  Tôi rất sốc khi nhìn thấy các bức ảnh.

  Tôi ước thế giới sẽ mãi mãi hòa bình.

   

  Hinki Nahoku, 26/03/2017

Tin tức và sự kiện

Liên kết website

THÔNG BÁO - Về việc điều chỉnh thời gian mở cửa phục vụ khách tham quan

Ngày đăng : 26/05/2017

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢO TÀNG

CHỨNG TÍCH CHIẾN TRANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 222 /TB-BTCTCT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5  năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh thời gian mở cửa phục vụ khách tham quan 
 

Thực hiện Công văn số 2575/SVHTT-DSVH ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh thời gian mở cửa hoạt động, phục vụ khách tham quan tại các bảo tàng.

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh thông báo:

Từ ngày 01 tháng 6 năm 2017 Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh điều chỉnh thời gian mở cửa hoạt động phục vụ khách tham quan từ 07 giờ 30 phút đến 18 giờ 00 tất cả các ngày trong tuần.

Chi tiết xin liên hệ Phòng Hành chính Tổng hợp: 3.9306325 – 14.

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh rất hân hạnh được phục vụ./.

 

       
   

GIÁM ĐỐC

 

 

(đã ký)

 

Huỳnh Ngọc Vân

 
 

Nơi nhận:

-   Ông Nguyễn Văn Minh – PGĐ Sở VH&TT;

-   Phòng Di sản Văn hóa Sở;

-   Sở Du lịch TP.HCM;

-   Các Công ty Du lịch, Lữ hành;

-   Các đơn vị liên quan;

-   BGĐ Bảo tàng CTCT;

-   Các phòng chức năng;

-   Lưu VT, HCTH (Thg).

 
 

 

                                                                         

DEPARTMENT OF CULTURE AND SPORTS

OF HO CHI MINH CITY

WAR REMNANTS MUSEUM

 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

 

                                  Ho Chi Minh City, May 25, 2017

ANNOUNCEMENT

About the change of opening hours

 

In accordance with the Directive No. 2575/SVHTT-DSVH issued by the Ho Chi Minh City Department of Culture and Sports on May 17, 2017 about the adjustment of opening hours at the city’s public museums,

The War Remnants Museum announces:

From June 1, 2017, the War Remnants Museum will set the new opening hours, ranging from 7:30 AM to 6:00 PM every day. 

Please contact the Museum’s Administration Department at 3.9306325 – 14 for more information.

The War Remnants Museum is greatly honored to accommodate all the visitors./.

 

                                                                                                                            Huynh Ngoc Van

                                                                                                                                   Director

                                                                                                                       War Remnants Museum

               

                                     

-                                                                              

                                                                                                           

Tin tức khác mới nhất

Trở lên

Bản quyền © 2010 Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh
Đồ chơi : SEO web

28 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 8 3930 5587 - (+84) 8 3930 6664
Fax: (+84) 8 3930 2340

Tìm kiếm nâng cao
Số lượng truy cập: 635380 Đang online: 227