Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh

Sổ lưu niệm

 •      Sài Gòn xưa (Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay)

       Thăm Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, tôi thấy xót xa trước những đau thương của cuộc chiến tranh. Nhưng tôi rất tự hào về dân tộc Việt Nam anh hùng. Nguyện phấn đấu xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Mong nhiều người đến đây để tìm hiểu về chiến tranh và yêu quý hòa bình hơn.

   

  TS. Nguyễn Văn Thanh (Tp. Hồ Chí Minh) - 23/12/2017

 •      Tôi đã có mặt trong đội quân đánh Mỹ suốt 4 năm. Mà nay xem lại những hình ảnh về chiến tranh, tôi vẫn cảm nhận được những gì về cuộc chiến tranh mà dân tôi phải chịu.

   

  Phan Thị Hải Âu (Hà Nội) - 21/12/2017

 •      War brings nothing but misery to the aggressor and those aggressived upon. I hope the humanity has learned enough from the destructive experience of the pain to remain peacful and resolve all issues through peaceful means. May the peace prevail!!

      Chiến tranh chẳng mang lại điều gì ngoài sự đau khổ cho cả những đội quân xâm lược và những người sống ở đất nước bị xâm lược. Tôi hi vọng rằng nhân loại đã học đủ những bài học từ những đau thương mà cuộc chiến tranh tàn khốc để lại, để gìn giữ hòa bình và giải quyết mọi vấn đề bằng biện pháp hòa bình. Mong hòa bình mãi lan tỏa!!

   

  Qamar Abbas Khoehar (Pakistan) - 24/12/2017

 •      It was a great opportunity and a real eye opened on this visit. It was sad to see what the people of Vietnam had to go through for their independence.

       It was a very big sacrifice but victory was eventually achieved.

       Well done to the people of Vietnam. I salute you.

       Đây là một cơ hội tuyệt vời và là một nơi giúp mở mang tầm mắt khi đến thăm. Thật đau lòng khi thấy những điều người dân Việt Nam phải trải qua để đổi lấy nền độc lập của mình.

       Dù đó là sự hy sinh lớn lao nhưng cuối cùng họ vẫn giành được chiến thắng.

       Nhân dân Việt Nam đã làm rất tốt. Tôi nể phục các bạn.

  Ruban Goreude and Putsy Goveudel (South Africa) - 20/12/2017

Tin tức và sự kiện

Liên kết website

THÔNG BÁO - Về việc điều chỉnh thời gian mở cửa phục vụ khách tham quan

Ngày đăng : 26/05/2017

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢO TÀNG

CHỨNG TÍCH CHIẾN TRANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 222 /TB-BTCTCT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5  năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh thời gian mở cửa phục vụ khách tham quan 
 

Thực hiện Công văn số 2575/SVHTT-DSVH ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh thời gian mở cửa hoạt động, phục vụ khách tham quan tại các bảo tàng.

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh thông báo:

Từ ngày 01 tháng 6 năm 2017 Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh điều chỉnh thời gian mở cửa hoạt động phục vụ khách tham quan từ 07 giờ 30 phút đến 18 giờ 00 tất cả các ngày trong tuần.

Chi tiết xin liên hệ Phòng Hành chính Tổng hợp: 3.9306325 – 14.

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh rất hân hạnh được phục vụ./.

 

       
   

GIÁM ĐỐC

 

 

(đã ký)

 

Huỳnh Ngọc Vân

 
 

Nơi nhận:

-   Ông Nguyễn Văn Minh – PGĐ Sở VH&TT;

-   Phòng Di sản Văn hóa Sở;

-   Sở Du lịch TP.HCM;

-   Các Công ty Du lịch, Lữ hành;

-   Các đơn vị liên quan;

-   BGĐ Bảo tàng CTCT;

-   Các phòng chức năng;

-   Lưu VT, HCTH (Thg).

 
 

 

                                                                         

DEPARTMENT OF CULTURE AND SPORTS

OF HO CHI MINH CITY

WAR REMNANTS MUSEUM

 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

 

                                  Ho Chi Minh City, May 25, 2017

ANNOUNCEMENT

About the change of opening hours

 

In accordance with the Directive No. 2575/SVHTT-DSVH issued by the Ho Chi Minh City Department of Culture and Sports on May 17, 2017 about the adjustment of opening hours at the city’s public museums,

The War Remnants Museum announces:

From June 1, 2017, the War Remnants Museum will set the new opening hours, ranging from 7:30 AM to 6:00 PM every day. 

Please contact the Museum’s Administration Department at 3.9306325 – 14 for more information.

The War Remnants Museum is greatly honored to accommodate all the visitors./.

 

                                                                                                                            Huynh Ngoc Van

                                                                                                                                   Director

                                                                                                                       War Remnants Museum

               

                                     

-                                                                              

                                                                                                           

Tin tức khác mới nhất

Trở lên

Bản quyền © 2010 Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh
Đồ chơi : SEO web

28 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 8 3930 5587 - (+84) 8 3930 6664
Fax: (+84) 8 3930 2340

Tìm kiếm nâng cao
Số lượng truy cập: 709915 Đang online: 204