Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh

Sổ lưu niệm

 • Let’s learn from the horrible things that happened in the past. Lets treat each other with love decide with humanity. We are no machines in a system. We are human beings made to love.

  If you give a little love you can get a little of your own. I feel ashamed for humans that some of us haven’t understood which kind of place in this world could be better if each of us hates less and loves more.

  Let things like that never happen again. Please !Wars never solves problems, they are and they create them. In deep sadness of what happened. Make love not war !

   - Hãy rút ra bài học từ những điều khủng khiếp đã diễn ra trong quá khứ. Hãy đối xử với nhau bằng tình yêu với lòng nhân ái. Chúng ta không phải những cỗ máy trong hệ thống. Chúng ta là con người được tạo nên để yêu thương.

  Nếu bạn trao đi một ít yêu thương bạn có thể nhận lạimột ít cho riêng mình. Tôi cảm thấy xấu hổ cho nhân loại vì một số người trong chúng ta đã không hiểu được rằng bất cứ nơi nào trên thế giới này đều có thể trở nên tốt đẹp hơn nếu như mỗi người chúng ta vơi bớt hận thù và yêu thương nhiều hơn.

  Hãy để cho những điều như thế này không bao giờ tái diễn nữa. Hãy làm ơn ! Các cuộc chiến tranh không bao giờ giải quyết được vấn đề, chính chiến tranh mới là vấn đề và cũng chính chiến tranh mới tạo ra các vấn đề cần giải quyết. Thật là buồn thương sâu sắc vì những gì đã xảy ra. Hãy yêu thương chứ đừng gây ra chiến tranh!

   

  Max Fioravanti – 25/05/2017.

 • Like Hiroshima, this should never have happened ! When will we ever learn to just trust, live and love our amazing planet and humanity ?  Live in peace.

  - Tương tự như Hiroshima, điều này lẽ ra không bao giờ được xảy ra! Đến khi nào thì chúng ta mới có thể học được sự tin cậy, sống và yêu mến hành tinh diệu kì của chúng ta và toàn thể nhân loại ? Hãy sống trong hòa bình.

   

  Collette and Sue, Liverpool, England – 2017.

 •      Tôi đã đến đây, đã biết minh chứng của cuộc chiến tranh tàn khốc xảy ra với nhân dân Việt Nam trước năm 1975, tôi thấy vô cùng xúc động trước những hình ảnh đau thương mà đồng bào ta đã chịu đựng. Chồng tôi đã hi sinh trong cuộc chiến tranh vô lí này tại chiến trường Nam bộ năm 1972. Tôi mong muốn đất nước ta mãi mãi hòa bình và phát triển.

        Một người vợ Liệt sĩ. Quê quán Yên Phong – Bắc Ninh.

                                                                       

  29/04/2017 (tỉnh Bắc Ninh)

 •      Today I saw the story of brave people who resisted against the metal and gunpower. As a member of country fight against the imperialist power during and after World War I, I fully understand and respect your fight.

       Hôm nay tôi được thấy câu chuyện về những con người dũng cảm đã chống lại sức mạnh của kim loại và súng đạn. Là một công dân của quốc gia từng tham gia cuộc chiến chống chủ nghĩa Đế quốc trong và sau Thế chiến thứ nhất, tôi hoàn toàn thấu hiểu và khâm phục cuộc đấu tranh của các bạn.

                                                     

  26/04/2017, Gôkhan Dursun (Thổ Nhĩ Kỳ)

Tin tức và sự kiện

Liên kết website

THÔNG BÁO - Về việc điều chỉnh thời gian mở cửa phục vụ khách tham quan

Ngày đăng : 26/05/2017

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢO TÀNG

CHỨNG TÍCH CHIẾN TRANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 222 /TB-BTCTCT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5  năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh thời gian mở cửa phục vụ khách tham quan 
 

Thực hiện Công văn số 2575/SVHTT-DSVH ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh thời gian mở cửa hoạt động, phục vụ khách tham quan tại các bảo tàng.

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh thông báo:

Từ ngày 01 tháng 6 năm 2017 Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh điều chỉnh thời gian mở cửa hoạt động phục vụ khách tham quan từ 07 giờ 30 phút đến 18 giờ 00 tất cả các ngày trong tuần.

Chi tiết xin liên hệ Phòng Hành chính Tổng hợp: 3.9306325 – 14.

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh rất hân hạnh được phục vụ./.

 

       
   

GIÁM ĐỐC

 

 

(đã ký)

 

Huỳnh Ngọc Vân

 
 

Nơi nhận:

-   Ông Nguyễn Văn Minh – PGĐ Sở VH&TT;

-   Phòng Di sản Văn hóa Sở;

-   Sở Du lịch TP.HCM;

-   Các Công ty Du lịch, Lữ hành;

-   Các đơn vị liên quan;

-   BGĐ Bảo tàng CTCT;

-   Các phòng chức năng;

-   Lưu VT, HCTH (Thg).

 
 

 

                                                                         

DEPARTMENT OF CULTURE AND SPORTS

OF HO CHI MINH CITY

WAR REMNANTS MUSEUM

 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

 

                                  Ho Chi Minh City, May 25, 2017

ANNOUNCEMENT

About the change of opening hours

 

In accordance with the Directive No. 2575/SVHTT-DSVH issued by the Ho Chi Minh City Department of Culture and Sports on May 17, 2017 about the adjustment of opening hours at the city’s public museums,

The War Remnants Museum announces:

From June 1, 2017, the War Remnants Museum will set the new opening hours, ranging from 7:30 AM to 6:00 PM every day. 

Please contact the Museum’s Administration Department at 3.9306325 – 14 for more information.

The War Remnants Museum is greatly honored to accommodate all the visitors./.

 

                                                                                                                            Huynh Ngoc Van

                                                                                                                                   Director

                                                                                                                       War Remnants Museum

               

                                     

-                                                                              

                                                                                                           

Tin tức khác mới nhất

Trở lên

Bản quyền © 2010 Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh
Đồ chơi : SEO web

28 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 8 3930 5587 - (+84) 8 3930 6664
Fax: (+84) 8 3930 2340

Tìm kiếm nâng cao
Số lượng truy cập: 655349 Đang online: 216